Πόση άσκηση χρειάζομαι; (Ενήλικες)

  • Οι ενήλικες πρέπει να κινηθούν περισσότερο και να κάθονται λιγότερο καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.
  • Κάποια σωματική δραστηριότητα είναι καλύτερη από καθόλου.
  • Οι ενήλικες πρέπει εβδομαδιαίως να κάνουν άσκηση τουλάχιστον 150 λεπτά (2,5 ώρες) έως 300 λεπτά (5 ώρες) μέτριας έντασης ή 75 λεπτά (1 ώρα και 15 λεπτά) έως 150 λεπτά (2,5 ώρες) υψηλής έντασης ή ισοδύναμο συνδυασμό αεροβικής μέτριας ως έντονης έντασης.
  • Κατά προτίμηση η αερόβια δραστηριότητα πρέπει να εξαπλώνεται καθ ‘όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
  • Πρόσθετα οφέλη για την υγεία επιτυγχάνονται με περισσότερη άσκηση την εβδομάδα.
  • Οι ενήλικες θα πρέπει ΕΠΙΠΛΕΟΝ να κάνουν δραστηριότητες ενίσχυσης μυών μέτριας ή μεγαλύτερης έντασης που περιλαμβάνουν όλες τις κύριες μυϊκές ομάδες σε 2 ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα, καθώς αυτές παρέχουν πρόσθετα οφέλη για την υγεία.

Πόση άσκηση χρειάζομαι; (Παιδιά-Έφηβοι)

Είναι σημαντικό να δοθούν στα παιδιά και στους νέους ευκαιρίες και ενθάρρυνση για να συμμετάσχουν σε σωματικές δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους, που είναι ευχάριστες.

Τα παιδιά και οι έφηβοι ηλικίας 6 έως 17 ετών πρέπει να κάνουν 60 λεπτά (1 ώρα) ή περισσότερη από μέτρια έως έντονη σωματική άσκηση καθημερινά:

  • Αερόβια: Όχι λιγότερο από 60 λεπτά την ημέρα θα πρέπει να κάνουν μέτρια – έντονη αερόβια σωματική δραστηριότητα, ενώ απαιτείται έντονη άσκηση τουλάχιστον 3 ημέρες την εβδομάδα.
  • Ενίσχυση των μυών: Ως μέρος των άνω των 60 λεπτών καθημερινής σωματικής άσκησης θα πρέπει να κάνουν ασκήσεις ενίσχυσης μυών τουλάχιστον 3 ημέρες την εβδομάδα.