Εφηβική παχυσαρκία

Η διατροφή στην εφηβεία μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ελέγχου της έντονης παρόρμησης που χαρακτηρίζει αυτό το στάδιο της ζωής.

Με τη βοήθεια του εφήβου στήνουμε εξατομικευμένο διαιτολόγιο και τον εκπαιδεύουμε σε ορθές διατροφικές συνήθειες και σε πρόγραμμα εντατικής άσκησης.

Από τα 11 και μετά μπαίνουμε πια στην εφηβεία όπου οι αλλαγές τόσο σε σωματικό όσο και σε κοινωνικό-πνευματικό επίπεδο είναι δραματικές. Οι κοπέλες μέχρι την πρώτη έμμηνο ρήση αναπτύσσονται περισσότερο από τα αγόρια της ίδιας ηλικίας όμως τα αγόρια έχουν ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (έκρηξη ανάπτυξης) από τα 13-16 χρόνια. Η ανάπτυξη αυτή παίρνει τέλος γύρω στα 19 χρόνια στα κορίτσια και στα 21 στα αγόρια. Από διατροφική άποψη πρόκειται για μια περίοδο με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε όλα τα θρεπτικά συστατικά από οποιοδήποτε άλλο στάδιο της ζωής του ανθρώπου.